Astazi:

Prezentare

Niţescu Dan Nistor

Sunt fondatorul societăţii profesionale ACORD S.P.R.L., fiind practician în insolvenţă, membru compatibil UNPIR din anul 2004.
Printr-o riguroasă pregătire de specialitate m-am străduit să devin un bun specialist. Pe parcursul întreagii mele activităţi am fost apropiat mediului de afaceri, şi în anul 1993 am absolvit cursurile organizate de către Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, obţinând astfel Certifiquat Pratique de Français des Affaires.

Fiind un adept al lucrurilor bine făcute, din anul 1992 activez ca expert tehnic judiciar, atestat de către Ministerul de Justiţie, iar din anul 2004 ca expert evaluator, având competenţe în evaluarea proprietăţilor imobiliare, a bunurilor mobile, precum şi în evaluarea întreprinderilor, dar şi ca mediator autorizat.

Activitatea profesională este în permanenţă susţinută prin participarea la seminarii, simpozioane şi lectorate, organizate de către asociaţiile profesionale în care activez.

Atestările profesionale definitorii pentru formaţia mea sunt apartenenţa la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cea de expert tehnic judiciar, atestat de către Ministerul de Justiţie, ca membru al Corpului Experţilor Tehnici din România. Activez totodată ca expert evaluator, fiind membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, pregătire pe care o consider ca fiind indispensabilă atingerii performanţei în profesia liberală de expert în insolvenţă. Calificarea de expert evaluator în specialitatea « evaluarea economică şi financiară a întreprinderii» a reprezentat de asemenea, o oportunitate în abordarea sistemică a specificităţii insolevenţei, fiind membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Activitatea în domeniul tehnic mi-a permis dezvoltarea unor abilităţi deosebite (specifice), iar apartenenţa mea ca membru al Asociaţiei Sudorilor din România, cât şi cea de membru al Societăţii Inginerilor de Automobile din România, mi-au conferit premisele angrenării în realitatea plină de dinamism a lumii în care ne mişcăm (trăim). şi nu în ultimul rând, calificarea de mediator autorizat, înregistrat în Tabloul mediatorilor, reprezintă garanţia unor contacte gestionate corect, principial, de pe poziţii echitabile şi pe deplin avantajoase, faţă de toţi partenerii şi colaboratorii noştri.

ACURATEŢEA, manifestată printr-o grijă deosebită, dublată de atenţie, corectitudine şi scrupulozitate în abordarea şi executarea sarcinilor curente, reprezintă unul dintre atuurile noastre determinante, alături de COMPETENŢA, ca măsură a temeinicei cunoaşterii problematicii în domeniile insolvenţei şi conexe acesteia, ONESTITATEA, definită ca măsură a corectitudinii şi probităţii profesionale precum şiRESPONSABILITATEA în efectuarea lucrurilor alături de un DINAMISM puternic creator şi energic, definesc vectorii ACORD ca forţă competentă, vitală şi creatoare.

Anunţuri